Presentació del conveni per a l'impuls del segell Compromís de Puntualitat