PRESENTACIÓ DEL CURS DOCUMENTAL DELTA 2012 I PROJECCIÓ DEL TREBALLS DE L'EDICIÓ DEL 2011