Presentació del Diccionari Manual Grec Clàssic-Català de J. M. Pabón