Presentació del llibre "Ensenyar, aprendre, salvar-se. Lan Daukaia, Lan Takaia, Swakwi Takaia"

  • Presentació del llibre "Ensenyar, aprendre, salvar-se. Lan Daukaia, Lan Takaia, Swakwi Takaia"

    Presentació del llibre de l'Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador, amb la participació de Manel Mesquita, Mariona Parra i Ferran Parra.

    Put de lectura del Centre Cívic de Sant Narcís, a Girona
    20 febrer, 2012-1 gener, 1999