PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "HISTORIA DE LA MEVA FAMILIA" (1576-2011) DE FRANCESC BOVÉ