PRESENTACIÓ DEL NOU CALENDARI D'OBRES DE L'EDIFICI DE LA GENERALITAT A TORTOSA