PRESENTACIÓ DEL NOU SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES VICTIMES DE TRÀNSIT A LES TERRES DE L'EBRE