PRESENTACIÓ DEL NUM. 2 DE LA PUBLICACIÓ QUADERNS DE L'EBRE