PRESENTACIÓ DEL PLA D'ACTUACIONS INDUSTRIALS I EMPRESARIALS 2012-2014