PRESENTACIÓ DEL PLA DE SALUT DE CATALUNYA 2011-2015 A LES TERRES DE L'EBRE