Presentació del Pla de treball per a la promoció de la custòdia del territori 2011-2014