Presentació del pla estratègic 2012-2015 del SGDAP

  • Presentació del pla estratègic 2012-2015 del SGDAP

    L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, juntament amb els tècnics del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP), Joan Boadas, Lluís-Esteve Casellas i David Iglésias, presenten el nou pla estratègic 2012-2015, que recull els projectes i les accions previstes per als propers quatre anys.


    A més, es presentarà també la memòria de les activitats dutes a terme per part del SGDAP durant l’any 2011 i es farà un balanç global del pla estratègic 2008-2011 del Servei.

    6 març, 2012-1 gener, 1999