PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE LA XVII FESTA DEL RENAIXEMENT