Presentació del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya