PRESENTACIÓ DEL VOLUM XI DE LES OBRES COMPLETES D'ARTUR BLADÉ I DESUMVILA