PRESENTACIÓ DELS CONVENIS DE COL.LABORACIÓ DEL PROGRAMA QUALIFICA'T