PRESENTACIÓ DELS PROJECTES DEL PUOSC 2012 A LES TERRES DE L'EBRE