Presentació dels resultats dels primers 6 mesos de recomptes i debat "Les dones als espais d'opinió dels mitjans"