Presentació d'un llibre a favor de l’alfabetització i les llengües minoritàries