PRESENTACIÓ D'UNA MOCIO PER PART DEL PSC AL PROPER PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA