Presentació llibre "La aventura de Strong. Historia de una revista juvenil de cultor", de Rai Ferrer i Miguel Agustí