Reunió de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona