REUNIÓ INFORMATIVA DEL CONSELL RECTOR DE LA COOPERATIVA DE L'ALDEA