RODA DE PREMSA DE JOAN SABATÉ PER INFORMAR DE LA INTERPEL.LACIÓ EN EL PRÒXIM PLE DEL SENAT