Segona sessió CURS 'Creació de vídeos professionals amb Iphone o Ipad'