SIGNATURA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE TORTOSA