SIGNATURA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA, FOMENT D'ART I CULTURA, I CATALUNYA CAIXA