Sindicat Autònom de Policia - Presentació de la Fundació de Seguretat Pública de Catalunya