UNIÓ DE PAGESOS DENUNCIA LA SITUACIÓ DE GREU CRISI DEL SECTOR DELS CITRICS A LES TERRES DE L'EBRE