VALORACIÓ D'ICV DEL DEUTE A PROVEÏDORS DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA