• Quan puc cobrar la prestació d'atur i treballar?

  17 gener, 2022

  El servei d'assessorament fiscal AFISEC Serveis Empresarials ens resol els dubtes sobre quan un periodista pot rebre la prestació i alhora acceptar alguna feina. 

  Aquesta és una de les primeres píndoles fiscals que publicarem amb l'objectiu d'orientar els professionals de la informació i la comunicació.

  El Col·legi de Periodistes de Catalunya i AFISEC Serveis Empresarials inicien una sèrie d'articles per guiar els periodistes en algunes de les qüestions més freqüents que es poden trobar. La primera posa damunt la taula la possibilitat de cobrar la prestació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i alhora acceptar col·laboracions o feines. Per a qualsevol aclariment podreu contactar amb el servei d'assessorament a través del correu assessorament@periodistes.cat.

  Els periodistes que cobren l'atur i col·laboren en activitats (tertúlies, conferències, debats) on reben una retribució econòmica no estan obligats a donar-se d'alta en alguns dels règims de la Seguretat Social. Però sí que han de comunicar aquestes activitats al SEPE perquè suspenguin la prestació durant el període que correspongui. La notificació s'ha de fer els 15 dies següents d'haver percebut els ingressos. 

  D'altra banda, si ja parlem de feina i no col·laboracions trobem aquestes opcions: 

  • Els professionals que cobrin prestacions de desocupació i inicien una activitat com a persona treballadora per compte propi (autònom/freelance) amb una durada inferior a 60 mesos se suspendrà la prestació i s'extingirà si sobrepassa aquest període
   • Podran reprendre l'ajut quan: 
    • La feina per compte propi ha estat inferior a 24 mesos, encara que no s'hagi donat d'alta com treballador o treballadora per compte propi inclòs dins d'algun dels règims de la Seguretat Social.
    • La durada del treball per compte propi ha estat superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos i s'ha donat d'alta com a treballador o treballadora per compte propi al Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms. 
    • Sol·licitud:
     • Podran sol·licitar la represa de la prestació per desocupació quan es cessi l'activitat per compte propi i es presenti en els 15 dies hàbils següents. El dret a cobrament naixerà a partir de l'endemà del cessament. 
     • Si després del cessament a la feina per compte propi tinguessis dret a la protecció per cessament d'activitat, podràs triar entre percebre aquesta prestació o continuar percebent la protecció per desocupació que va quedar suspesa. En el lloc que optis per la prestació que va quedar suspesa, les cotitzacions que van donar lloc a la prestació que no has triat, no es tindran en compte per accedir a una prestació posterior.
   • La prestació per desocupació s'extingirà si: 
    • Si la feina per compte propi és de durada igual o superior a 60 mesos.

    • Si el treball per compte propi va tenir una durada igual o superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos, i la persona treballadora no es va donar d'alta com a treballador o treballadora per compte propi en algun dels Règims Especials de la Seguretat Social.

  • Els professionals que cobrin prestacions de desocupació i han cessat amb caràcter total i definitiu la seva activitat laboral, i es donen d'alta com a treballador o treballadora per compte propi podrà cobrar la prestació si: 

   • Treballa per compte propi durant un màxim de 270 dies o durant el temps inferior que li quedi per percebre sempre que sol·licitin la compatibilitat en el termini improrrogable de 15 dies a comptar de la data d'inici de l'activitat per compte propi.

    • La compatibilitat de la prestació contributiva amb l'activitat per compte propi cessarà per la realització d'un treball per compte d'altri a temps complet o parcial.

  En definitiva, l'única opció de compatibilitzar el treball autònom i la prestació d'atur sense reducció de la prestació és la de treballar per compte propi durant un màxim de 270 dies o durant el temps inferior que li quedi per percebre sempre que sol·licitin la compatibilitat en el termini improrrogable de 15 dies a comptar de la data d'inici de l'activitat per compte propi.

  Encara no hi ha comentaris, pots ser el primer

  Deixa el teu comentari

  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.