Curs "Bots: tipologies, funcionament i aplicacions"