Presentació d'una campanya de detecció precoç de l'hepatitis C