• Convocatòria d’Assemblea General Ordinària i Extraordinària

  23 març, 2017

  La  Degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, per acord de la Junta de Govern, convoca l'Assemblea General Ordinària i l'Extraordinària per al dia 26 d'abril. Serviran per aprovar els resultats de l’exercici 2016, la memòria d'activitats, aprovar el pressupost del 2017 i la figura del precol·legiat, entre altres temes.

  Font:
  CPC
  CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
  De conformitat amb els requisits que estableixen els articles 29 i 31 dels Estatuts vigents, i mitjançant acord de la Junta de Govern del 22 de març de 2017, es convoca l’Assemblea General Ordinària pel dimecres 26 d’abril de 2017 a les 10.00 hores en primera convocatòria, i a les 10.30 hores en segona convocatòria, a la seu central de Rambla Catalunya, número 10, de Barcelona.
   
  L’Assemblea General Ordinària quedarà vàlidament constituïda i prendrà acords amb l’assistència de la meitat més un dels membres col·legiats en primera convocatòria, i quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de persones col·legiades assistents.
   
  L’ordre del dia a tractar és el següent:
  1. Aprovació, si s’escau, de l'acta de l’Assemblea General Ordinària anterior.
  2. Examen i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Activitats de l’exercici 2016.
  3. Examen i aprovació, si s’escau, del balanç i del compte de resultats de l’exercici 2016.
  4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici 2017.
  5. Torn obert de paraules.
   
  CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
  De conformitat amb els requisits que estableixen els articles 29 i 31 dels Estatuts vigents, i mitjançant acord de la Junta de Govern del 22 de març de 2017, es convoca l’Assemblea General Extraordinària pel dimecres 26 d’abril de 2017 a les 11.30 hores en primera convocatòria, i a les 12.00 hores en segona convocatòria, a la seu central de Rambla Catalunya, número 10, de Barcelona, amb el següent ordre del dia:
   
  1. Aprovació, si s’escau, del Projecte de Modificació dels Estatuts del Col·legi de Periodistes de Catalunya per a incorporar la regulació de la figura de la persona precol·legiada, amb les esmenes introduïdes.
  2. Aprovació, si s’escau, del Projecte de Reglament pel qual es regula la figura de la persona precol·legiada, amb les esmenes introduïdes.
   
   
  Nota: tota la documentació referida al contingut d’aquestes assemblees estarà a disposició dels col·legiats a les secretaries de totes les seus col·legials, a partir del dia 24 de març.
   
  Podeu descarregar-vos el document adjunt on hi ha la butlleta de delegació de vot.

  Encara no hi ha comentaris, pots ser el primer

  Deixa el teu comentari

  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.