• Noves prestacions per a periodistes autònoms

  9 febrer, 2021

  El servei d'assessorament fiscal del Col·legi, AFISEC Serveis Empresarials, avisa que les noves prestacions extraordinàries per cessament d'activitat ja estan obertes. Presenta la teva sol·licitud abans del pròxim diumenge 21 de febrer. 

  Els periodistes autònoms poden demanar les noves prestacions extraordinàries per cessament d'activitat, abans del 21 de febrer.

  Els periodistes autònoms poden demanar les noves prestacions extraordinàries per cessament d'activitat, publicades al Boletín Oficial del Estado el passat 27 de gener. Aquests ajuts disposen de nous requisits i per tant s'han de tornar a presentar les sol·licituds a la mútua. El termini per presentar la petició finalitza el 21 de febrer perquè entri en efecte amb data 1 de febrer. 

   

  Prestació per cessament d'activitat per suspensió temporal de tota activitat a conseqüència de resolució de l’autoritat competent.

  • Requisits:
   • És necessari estar afiliat i en alta abans de l’1 de gener 2021.
   • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de seguretat social. 
   • Continuar donat d’alta mentre percebi la prestació.
  • Prestació:
   • 50% de la base de cotització mínima.
   • 70% si és família nombrosa i són els únics ingressos.
   • 40% si conviuen dues o més persones amb dret a la prestació.
   • Exoneració de quotes mentre duri la prestació.

   

  Prestació per cessament d'activitat compatible amb la feina per compte pròpia.

  • Requisits:
   • És necessari estar afiliat i d’alta abans de l’1 de febrer 2021.
   • Continuar donat d’alta mentre percebi la prestació.
   • Estar cobert per “cessament de l’activitat” des del febrer del 2020.
   • No tenir complida l’edat de jubilació.
   • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de seguretat social.
   • Preveure una reducció d’ingressos en el 1r semestre del 2021 de més del 50% respecte del 2n semestre del 2019, sempre que el seu rendiment net del 1r semestre del 2021 no superi els 7980 euros.
   • Obligació d’ingressar les quotes de seguretat social.
  • Prestació:
   • 50% de la base de cotització mínima.
   • La mútua d’accidents de treball abonarà les cotitzacions per compte corrrent (CC). 

   

  Prestació per cessament de l’activitat per a treballadors autònoms que tenen cotitzacions inferiors a 12 mesos.

  • Requisits:
   • No tenir dret a la prestació ordinària per cessament.
   • Estar afiliats i d’alta abans de l’1 abril 2020.
   • Continuar donat d’alta mentre percebi la prestació.
   • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de seguretat social. 
   • Preveure un rendiment màxim de 6650 euros en el 1r semestre del 2021 i acreditin ingressos inferiors als del primer trimestre del 2020. 
  • Prestació:
   • 50% de la base de cotització mínima. 
   • 40% si conviuen dues o més persones amb dret a la prestació.
   • Exoneració de quotes mentre duri la prestació. 

  Per a més informació

  Encara no hi ha comentaris, pots ser el primer

  Deixa el teu comentari

  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.