• Presentació del document ‘Mitjans de comunicació i adopció’

  14 octubre, 2013
  El document recull un conjunt de consideracions i recursos per a un tractament informatiu acurat de l’adopció als mitjans de comunicació.

  El passat 15 d'octubre es va a presentar a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya el document “ Mitjans de comunicació i adopció ”, que té com a objectiu facilitar als mitjans de comunicació un seguit de consideracions per a un tractament informatiu acurat de les adopcions i clarificar conceptes per tal que prevalgui sempre l’interès de l’infant.

  El document és el resultat d’un grup de treball impulsat per l’Asociación de Familias Adoptantes en China (AFAC), que es va adreçar al Consell de l'Audiovisual de Catalunya i en que hi van participar també La veu dels adoptats, l’associació GERARD, l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), el Síndic de Greuges, el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) i la professora de Psicologia de la Universitat de Barcelona (UB) Montserrat Freixa.

  Aquest grup es va crear amb la finalitat de debatre i reflexionar sobre aquesta qüestió després que algunes associacions de famílies adoptants i de persones adoptades manifestessin la seva preocupació pel tractament periodístic que en algunes ocasions es dóna a aquest fet.

  El document recorda que l’objectiu de l’adopció és garantir el dret de l’infant, que es troba en una situació d’indefensió o de risc, a ser protegit. Així, cal presentar l’ adopció com una mesura de protecció a la infància i garantir sempre l’ interès superior de l’infant, tal com recull expressament la Convenció sobre els drets de l’infant del 1989.

  Consideracions

  1. Considerar en primer terme l’infant. En tota decisió informativa, ha de prevaldre l’interès superior de l’infant per damunt de qualsevol altre.

  2. No discriminar els infants. D’acord amb l’article 2 de la Convenció,1 cal evitar els testimonis o les informacions que discriminin els infants entre fills biològics o adoptats en el si d’una família, o que estableixin relacions de causa efecte entre el seu comportament i el seu vincle de filiació.

  3. No frivolitzar l’adopció. Cal parlar amb respecte de l’adopció tenint en compte que l’infant ha patit unes carències i l’abandonament, la pèrdua o la separació dels pares biològics, i que s’ha vist immers en un procés complex i no desitjable per a cap persona. Cal evitar la imatge de frivolitat que, en ocasions, pot envoltar aquest procés, especialment quan es vincula a personatges famosos.

  4. Singularitzar. Es recomana distingir els casos de tràfic d’infants dels processos d’adopcions regulars i evitar la morbositat o l’espectacularització de les informacions que, en alguns casos, poden ocasionar dany moral a les persones adoptades i a les seves famílies. Es recomana que s’expliqui de forma rigorosa el context dels casos en què es dóna o es pot donar el tràfic d’infants, que pot respondre a una diversitat de circumstàncies d’índole socioeconòmica, política, històrica o de catàstrofe natural, i que s’eviti generalitzar les causes i les conseqüències de processos irregulars.

  5. Contextualitzar. Cal contextualitzar la informació sobre l’adopció també en el temps, tenint en compte l’evolució que s’ha produït a la societat en aquest àmbit, pel que fa a legislació, seguretat jurídica i transparència en els processos d’adopció.

  6. Emprar fonts d’informació qualificades. Demanar informació i assessorament a fonts expertes que vetllen per la protecció dels infants i de les seves famílies, com ara institucions, associacions i professionals en l’àmbit de l’adopció i la postadopció.

  7. Utilitzar un llenguatge precís. Per promoure un ús acurat del llenguatge, en el tractament informatiu convé extremar les precaucions per definir cada situació o fet noticiable de la manera més precisa possible. Es recomana evitar adjectivacions i generalitzacions i confusions en qüestions com l’adopció, el tràfic, o robatori d’infants.

  8. Respectar el dret a la intimitat. En el cas de determinats continguts televisius que exposen la vida privada d’algunes persones, cal considerar que, en ocasions, les informacions que aporten concerneixen infants o adolescents i que, tot i que no apareguin en imatges explícites o a plató, són objecte de debat directament o indirectament. Aquests programes poden conculcar el dret a la intimitat dels infants o adolescents relacionats amb els adults que es presten lliurement a participar-hi. Les Consideracions i recomanacions del CAC sobre la teleporqueria (2006) assenyalen que “L’exhibició impúdica de la pròpia intimitat no només perjudica la dignitat de la persona que la realitza, sinó que afecta també l’entorn familiar i social de de la persona exhibida, i molt especialment els menors que puguin estar sota la seva tutela”.

  El document incorpora també un glossari on es defineixen els termes abandonament, acolliment, adopció trucada/frustrada, certificat/resolució d’idoneïtat, guarda, Kafala, mediació, potestat parental, tutela o tràfic d’infants.

  Documents relacionats

  Encara no hi ha comentaris, pots ser el primer

  Deixa el teu comentari

  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.
  (If you're a human, don't change the following field)
  Your first name.