• Cerques avançades i xarxes socials per a periodistes

  Objectius del curs

  Mentre els periodistes cerquen notícies i testimonis, els ciutadans comparteixen informació i continguts del que succeeix al seu voltant a la Xarxa que es converteix així en una autèntica mina d’or d’informació.

  El repte per als periodistes consisteix ara a ser capaços de trobar allò més rellevant entre el soroll a Internet. D’aquí que saber cercar amb sentit periodístic ha esdevingut una habilitat crítica per a qualsevol reporter.

  El curs es basa en l’aprentatge d’eines i tècniques per a investigar i rastrejar converses a la xarxa: millorar l'efectivitat de les cerques, monitorització exhaustiva a Internet i ús periodístic de canals com com Twitter, Facebook o Linkedin.

  Es tracta de donar un salt en l'ús periodístic professional de les xarxes socials i d’Internet, amb especial atenció a la cerca en temps real.

  Programa

  1. Entendre Google
   • Filtres de cerca
   • Els productes de google
   • Dreceres de cerca
  2. Twitter avançat per a periodistes
   • Cerca en temps real: populars vs tots
   • Cerca avançada
   • Dreceres de cerca
   • Entendre els trending topics: com funcionen i fins quin punt poden ser notícia
   • Utilitzar Google per cercar a Twitter
   • Com poden donar joc les llistes: (filtrant persones, fonts oficials, ad hoc).
   • Eines complementàries per cerques a Twitter
   • Aplicacions mòbils
  3. Facebook
   • Límits i possibilitats
  4. Buscant informació pública de persones
   • Cercadors especialitzats en persones
   • Google
   • Linkedin
   • Monitoritzar persones
   • Relacionant xarxes per construir una identitat
  5. Cercadors especialitzats
  6. Cerques d'imatges
   • Cercar imatges en temps real
   • Eines de cerques d’imatges de xarxes socials per a la verificació
   • Cerques d’imatges Creative Common
  7. Utilitzar RSS per buscar i monitoritzar una àrea informativa
   • Readers de rss: greader, altres
   • Crear rss de paraules claus
   • Altres eines de monitorització
  8. Cercar en temps real quan la notícia ja s’ha fet pública i es desenvolupa a les xarxes socials o té un component social
  9. Exercici pràctic de recerca periodística

  Metodologia

  El curs es centra en la presentació d’eines i recursos propis per a cada àrea, xarxa i necessitat concreta dels periodistes. Es completa amb un exercici pràctic d’investigació utilitzant les eines presentades.

  Requeriments

  Cal assistir al curs amb un ordinador portàtil.

  Destinataris

  Periodistes de mitjans de comunicació ja iniciats a les xarxes i que volen millorar la seva capacitat d’obtenir-ne informació. Periodistes de gabinets de comunicació que necessiten monitoritzar les marques que representen.