• Claus per al reportatge digital

  Objectius del curs

  El reportatge ja no es restringeix al text il·lustrat amb fotografies o gràfics. Els entorns digitals exigeixen continguts adequats per a lectors que volen solucions més obertes. Hi ha una varietat molt gran de recursos que permeten produir aquests continguts d’una altra manera. El curs ofereix un compendi molt complet d’aquestes possibilitats a la vegada que és una oportunitat per a la pràctica real amb les eines més avançades.

  Programa

  • Noves fonts i captura de la informació
  • Nova escriptura: l’hipertext en la informació periodística
  • Recursos per al periodisme mòbil
  • Infografia simple amb eines digitals gratuïtes
  • Mapes i línies de temps
  • Publicació digital

  Metodologia

  Explicacions per part del docent combinades amb la pràctica immediata dels assistents.

  Requeriments

  Les persones que hi participin han de ser usuaris avançats d’Internet i hauran d’assistir al curs amb un ordinador.

  Destinataris

  Periodistes que necessiten adaptar les seves habilitats a l’entorn digital i que volen tenir capacitat d’oferir nous continguts als mitjans.