• Com crear el teu ebook

  Objectius del curs

  Internet ha obert la porta a noves vies d’edició i publicació de continguts digitals, de manera que el camí que porta a fer que un llibre arribi al seu públic ha canviat considerablement. Avui dia, hi ha a l’abast de tothom noves eines i sistemes que permeten als autors que no aconsegueixen entrar al circuit editorial d’editar el seu llibre electrònic (ebook) gairebé sense inversió inicial.

  L’objectiu del curs és donar a conèixer les principals plataformes per a la creació i publicació d’un llibre electrònic. D’entre les diferents eines que existeixen, s’aprofundirà en el funcionament de Pressbooks, software online, que s’ha convertit en poc temps en una de les opcions més interessants per a l’autoedició d’ebooks.

  Programa

  1.- El llibre electrònic i l’autoedició

  2.- Classificació de les plataformes de creació i publicació d’ebooks

  3.- Descripció de les principals plataformes d’ebooks:

  • Kindle Direct Publishing
  • iBooksAuthor
  • PressBooks

  4.- Crea el teu ebook amb PressBooks

  Metodologia

  El curs està format per una primera part en la qual es donarà una visió general de les principals plataformes per crear i publicar ebooks i una segona, eminentment pràctica, centrada en l’ús de l’eina PressBooks.

  Requeriments

  Es recomana assistir amb un ordinador portàtil o dispositiu similar.

  Destinataris

  Qualsevol persona que vulgui crear i editar els seus propis llibres –recull de reportatges o articles, llibres de ficció, estudis científics, informes, manuals– en format electrònic.

  Professors

  Montserrat Pérez i Pinart

  Llicenciada en Humanitats (Universitat Oberta de Catalunya) i Diplomada en Biblioteconomia i Documentació (Universitat de Barcelona). Actualment finalitzant el Màster en Documentació Digital (Universitat Pompeu Fabra). És, des de fa més de 15 anys, bibliotecària-documentalista del Servei de Biblioteca de la Facultat de Ciències de la Salut-Blanquerna (Universitat Ramon Llull). Té una àmplia experiència en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i imparteix diversos cursos de formació d’usuaris.