• Com es ven.

  Estratègies comercials per a nous productes i serveis

  Objectius del curs

  Quan es crea un nou producte –com un mitjà de comunicació digital o un blog temàtic– o un servei –com una consultoria de comunicació– cal realitzar una tasca comercial: la venda, ja sigui del producte o el servei en si mateix o d’elements associats, com espais publicitaris.

  Aquest curs introdueix els aspectes bàsics de l’estratègia comercial. Parteix de la contextualització de la situació actual per incorporar tècniques com l’anàlisi DAFO orientada al punt de vista comercial, la identificació d’oportunitats i nínxols de mercats, la segmentació de clients i l’establiment d’un pla comercial.

  Els participants aprendran a identificar i aprofitar les oportunitats comercials, planificar l’estratègia i l’activitat de venda, gestionar la cartera de clientes de forma eficaç i desenvolupar un sistema de gestió i avaluació contínua.

  Programa

  • Avaluar la proposta de valor actual: punts forts i febles
  • Generar noves propostes de valor
  • Analitzar i entendre els clients actuals
  • Identificar noves oportunitats comercials
  • Establir estratègies de comercialització

  Metodologia

  El curs combina l’exposició de conceptes amb exemples, casos i exercicis que permeten als participants una aproximació pràctica a les diferents qüestions tractades.

  Destinataris

  Totes aquelles persones que han creat o projecten crear un nou producte o servei –en l’àmbit del periodisme, de la comunicació o en d’altres– i que volen conèixer les claus de l’estratègia comercial, un aspecte essencial en la seva iniciativa. També s’adreça a aquelles persones que volen ampliar el seu perfil professional amb tècniques i estratègies de l’activitat comercial.