• Com informar sobre la violència masclista

  Objectius del curs

  La violència contra les dones és un problema social de primera magnitud al qual la societat assisteix entre perplexa i commocionada. Si bé és un problema que ve d’antic, en els nostres dies i després d’un llarg període d’invisibilitat, el tema ha sorgit en tota la seva cruesa i els mitjans de comunicació es fan ressò amb freqüència d’aquests esdeveniments.

  Tanmateix, tot i ser més visible, el tractament informatiu d’aquest problema continua sent inadequat, i en molts casos absolutament insuficient. En aquest curs reflexionarem sobre aquesta violència, el tractament mediàtic que se’n fa, s’analitzaran casos concrets i es donaran indicacions sobre com abordar el tema d’una manera més profunda i rigorosa.

  Programa

  1. Definició de la violència contra les dones. Reflexió sobre els seus orígens i els diferents tipus de violència que existeixen.

  2. Marc legal i normatiu. Llei del 1/2004 i Llei catalana del 5/2008, similituds i diferències. La insuficiència de les lleis.

  3. El tractament informatiu: anàlisi per veure com ha evolucionat el tractament d’aquest tema en els mitjans de comunicació.

  4. Recomanacions per als mitjans que s’han fet des de diverses entitats i organismes per a l’abordatge informatiu de la violència contra les dones.

  5. Insuficiències del tractament que els mitjans fan d’aquest tipus de violència i proposta d’un nou marc de referència per al seu abordatge.

  Metodologia

  El curs combina la definició de conceptes i la reflexió sobre l’abordate periodístic de la violència masclista, l’anàlisi comparativa d’alguns casos concrets, reflexionant sobre els punts forts i febles de l’abordatge i reelaborant els textos amb la introducció dels aspectes que no s’hagin tingut en compte i que millorin el tractament informatiu d’aquest tema.

  Destinataris

  Periodistes en actiu en mitjans de comunicació impresos, digitals, ràdio, televisió o agències o en nous formats informatius preocupats per com s’està abordant el tema de la violència masclista i com es podria millorar el seu tractament.

  Professors

  Joana Gallego Ayala

  Professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona desde 1989. Codirectora del Màster Gènere i Comunicació. El 2001 va rebre el Primer Premi del Consell Audiovisual de Catalunya pel treball que havia dirigit amb el seu equip de recerca que es va publicar amb el títol de "La prensa por dentro". Les seva publicació més recent és el capítol titulat "In the wake of Ana Orantes. For an ethical representation of violence against women" inclòs en el llibre Gender Violence in Spanish Culture: From Vulnerability to Accountability (2018). Altres obres recents són: Periodismo social (2014); De reinas a ciudadanas. Medios de comunicación ¿motor o rémora para la igualdad (2013).

  Joana Gallego Ayala

  Professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona desde 1989. Codirectora del Màster Gènere i Comunicació. El 2001 va rebre el Primer Premi del Consell Audiovisual de Catalunya pel treball que havia dirigit amb el seu equip de recerca que es va publicar amb el títol de "La prensa por dentro". Les seva publicació més recent és el capítol titulat "In the wake of Ana Orantes. For an ethical representation of violence against women" inclòs en el llibre Gender Violence in Spanish Culture: From Vulnerability to Accountability (2018). Altres obres recents són: Periodismo social (2014); De reinas a ciudadanas. Medios de comunicación ¿motor o rémora para la igualdad (2013).