• Com parlar en públic de forma eficaç

  Objectius del curs

  • Fer arribar els nostres missatges i idees amb més claredat a tots els nostres públics
  • Parlar amb més seguretat i confiança i captar l’atenció del públic
  • Seduir i persuadir per guanyar-se l’audiència
  • Millorar la comunicació verbal i no verbal

  Programa

  1. Preparar una presentació i/o conferència: Audiència/públic. Espai (distribució; ubicació; equips tècnics, logística)

  2. Materials de suport audiovisuals: quins visuals necessitem; nombre d’assistents.

  3. Contingut i estructura de les presentacions/xerrades: objectius; missatges; exemples; inicis i finals dels discursos. Recursos de memorització i tècniques d’improvisació.

  4. Presència física i comunicació no verbal: nervis; gestos, mirada, i vestuari.

  5. Entrevistes: tipus; preparació (preguntes i respostes)

  6. Consells generals.

  Metodologia

  Es farà en forma de taller mitjançant teoria i exercicis pràctics (conferències, xerrades, etc). Aquests exercicis, que seran gravats en vídeo, serviran per practicar i entrenar les tècniques ensenyades.

  Destinataris

  Membres de les juntes de govern, directius, responsables de l’àrea de comunicació, comandaments intermedis, responsables de diverses àrees de l’empresa (màrqueting, RRHH, expansió, logística...) que hagin de parlar sovint en públic tant a nivell intern com extern.

  Professors

  Josep M. Brugués del Moral

  Llicenciat en Periodisme per la UAB i postgrau en Relacions Públiques per la Universitat de Seattle (EUA). Professor de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals a la Universitat Ramon Llull i professor associat a: l'IDEC. UPF i UOC. Official Trainer a Dale Carnegie. Consultor especialitzat en formació de portaveus i comunicació de crisi.