• Com preparar-se per a processos de selecció laboral

  Objectius del curs

  La selecció laboral va molt més enllà d’enviar un CV i preparar-se per a una entrevista. En els processos de tria, les empreses i organitzacions tenen en compte un gran nombre d’elements que inclouen des de les habilitats de redacció fins al llenguatge no verbal o la presència física. També s’han incorporat noves eines com la videoentrevista o l’entrevista grupal o col·lectiva a diversos candidats alhora.

  Aquest curs orienta de forma molt pràctica i personalitzada totes aquelles persones que es troben en situació de recerca de feina o que preveuen enfrontar-se a processos de selecció en un futur proper. També pot ser de gran utilitat per a aquelles que estiguin immerses en aquesta situació durant la celebració del curs.

  El programa es basa en l’anàlisi individual de les característiques de cada participant i el treball pràctic dels diferents elements clau, amb anàlisi d’abundants exemples i recomanacions personalitzades que es posen en pràctica amb la simulació de situacions reals.

  El curs recupera i aprofundeix alguns dels aspectes tractats en el programa “Eines, estratègies i orientacions per a la recerca de feina” que es va impartir el passat més de gener.

  Programa

  1. Preparatius

  Abans de l’inici de curs, cada participant rebrà un correu electrònic amb instruccions que li serviran per a preparar la primera sessió.

  1. Primera sessió. Escriptura

  Durant la primera sessió es treballaran tots els aspectes relacionats amb la presentació escrita: els correus electrònics –quines característiques els fan més efectius–, les cartes de presentació i els CV. També es tractaran els perfils personals en xarxes socials com LinkedIn, Xing i Twitter. La sessió inclou una pràctica en temps real.

  Entre la primera i la segona sessió, els participants realitzaran un simulacre d’entrevista telefònica emmarcada en un procés de selecció.

  1. Segona sessió. Presència

  La presència física –no només l’aspecte, també el gest, la paraula i el discurs– sempre ha tingut una gran importància en els processos de selecció. I es veu reforçada avui dia per les noves formes de relació social com el networking. Durant la sessió, amb l’ajuda de l’anàlisi de vídeos i el treball davant de càmera, es buscaran tots els prismes del mirall per impulsar el potencial de cada participant.

  1. Tercera sessió. Entrevista

  En l’última sessió s’analitzaran les diverses tècniques i tipologies d’entrevista i es realitzaran pràctiques presencials i amb eines virtuals com Skype o Google Hangouts a les instal·lacions del Col·legi de Periodistes. El tema de l’entrevista s’acordarà amb cada participant.

  Metodologia

  El curs té una orientació molt pràctica i personalitzada i el nombre d’assistents està limitat a 15 persones. Es combinarà la presentació de conceptes i exemples amb la realització de diferents exercicis i simulació de situacions, incloent enregistraments a càmera i una entrevista telefònica fora de l’aula. Els participants hauran de preparar alguns materials com CV i – si no els tenen ja – perfils en xarxes socials.

  Destinataris

  Totes aquelles persones que estan buscant feina actualment o que preveuen haver de passar un procés de selecció en els pròxims mesos.