• Comptabilitat i fiscalitat per a periodistes freelance

  Objectius del curs

  Després de la crisi soferta per múltiples empreses periodístiques ser freelance sembla una de les sortides més realistes que avui tenen els periodistes.

  Els periodistes freelance saben molt de llur activitat professional: són excel·lents redactors, comunicadors, traductors, boníssims correctors, excel·lents fotògrafs... Però, normalment, no saben quins són els tràmits legals per a poder treballar, com preparar una factura de forma correcta, com fer un pressupost, la necessitat de reservar diners per a pagar els impostos, desconeixen la diferència entre una despesa i una inversió...

  La part legal i administrativa sol ser el més tediós per al freelance i, no obstant això, d'allò més important perquè la seva activitat tiri endavant. Guardar rebuts, tenir els documents en ordre, presentar les declaracions d'impostos, etc, són tasques essencials. Hi ha molt per aprendre i no s'ha de subestimar la seva importància.

  Programa

  • Introducció a l'activitat del periodista freelance
  • Obligacions d'inici d'activitat d'un periodista freelance. Com donar-se d'alta i fer la primera factura
  • Fiscalitat del rendiment obtingut per un periodista freelance. Ingressos i despeses deduïbles
  • Tributació en l'Impost sobre Valor Afegit (IVA) del periodista freelance. Quines activitats estan exemptes i quines subjectes
  • La comptabilitat i el pressupost d'un periodista freelance

  Metodologia

  El curs té una orientació bàsicament pràctica, basat en l'anàlisi de situacions reals. És important l'aportació personal dels assistents per tractar els seus casos reals.

  Destinataris

  Periodistes i comunicadors en general, de qualsevol edat, que es plantegen establir-se com a freelance. Professionals del periodisme i la comunicació que ja treballen com a freelance i volen assumir directament la gestió comptable i fiscal.

  Professors

  Jordi Masvidal i Aliberch

  Soci director d'AFISEC SERVEIS EMPRESARIALS, SL. Titulat en Ciències Empresarials. MàsterTributari. PDD IESE de la Universitat de Navarra.