• Comunicació interna i Gestió del Canvi en la nova normalitat

  Objectius del curs

  En aquest període de crisi s’ha posat en evidència el paper clau de la comunicació interna dins les empreses i la importància d’una bona gestió del canvi per acompanyar a les persones a adaptar-se a noves realitats, habilitats i rols. Com afectarà aquesta nova normalitat a les relacions i percepcions dels empleats amb l’empresa?

  Aquest curs té l’objectiu de que els participants aprofundeixin en el paper que juga la comunicació interna i la gestió del canvi a les organitzacions en aquesta nova normalitat basada en la incertesa i en el desconeixement del què vindrà. Descobrirem quins són els reptes que ens depara aquesta nova etapa per a la comunicació interna i quines són les claus per afrontar-la amb èxit, sempre posant a la persona en el centre.

  Programa

  • Les bases de la comunicació interna
    
  • La comunicació com a palanca de canvi
    
  • Transformació i comunicació
   - La roda del canvi
    
  • Els reptes de la nova normalitat
   - Nou rol i noves expectatives
   - Empatia i gestió d’equips
    
  • Les claus per enfortir la comunicació interna
    
  • Casos pràctics

  Metodologia

  El format consisteix en tres sessions en directe de 2 hores. Les sessions combinaran l’exposició de conceptes i la il·lustració contínua amb exemples i casos pràctics que permetin conèixer de forma amena les bases i tendències de la comunicació interna i la gestió del canvi en aquesta nova normalitat que ens està tocant viure.

  Destinataris

  Totes aquelles persones interessades a conèixer el potencial de la comunicació interna i la gestió del canvi en una organització: periodistes de gabinets de premsa i de consultories de comunicació; especialistes en comunicació i màrqueting, així com professionals del món de l’empresa que vulguin aprofundir en com la comunicació els pot ajudar a motivar i gestionar equips, a implantar canvis i a potenciar el sentiment de pertinença.