• Creativitat davant la crisi: Converteix-te en un caçador d’idees

  Objectius del curs

  Els professionals de la informació i la comunicació i els ciutadans en general disposem avui dia de metodologies, processos, tècniques i mitjans per gestionar el nostre dia a dia personal i laboral com mai abans. I no obstant això, en aquesta època de pressió i esforç constants, les eines no són suficients. Cal redescobrir la pròpia capacitat de crear per moure’ns en un entorn cada vegada més hostil.

  Per obtenir resultats diferents cal provar nous camins. La crisi és un pou sense fons o una oportunitat per ser creatius? Si estàs disposat a descobrir-lo aquest serà el primer pas que donaràs per salvar-te de la crisi. La creativitat ha passat de ser una eina clau en el món de l'empresa i dels negocis d'avui a ser una capacitat bàsica que es cerca en els treballadors.

  Molts destacats periodistes i comunicadors amb una llarga trajectòria al seu darrera es caracteritzen per ser professionals que es reinventen a si mateixos i innoven contínuament. Com ho aconsegueixen? Com ho podem fer nosaltres?

  Aquest curs es destina específicament a treballar la creativitat: a prendre consciència de les capacitats creatives que tothom porta dins i a enfortir el múscul de la creativitat per aplicar-la tant en l’ àmbit personal com laboral i per usar-la en l’entorn competitiu i tecnològic que vivim.

  A través d’aquest curs els participants coneixeran estratègies per protegir la pròpia capacitat i aprendran a aplicar tècniques creatives que es fan servir amb provada eficàcia en activitats com ara la recerca de noves oportunitats laborals.

  Programa

  • Descobrir la creativitat interna
  • Desenvolupar les habilitats creatives personals
  • Aprenentatge d’eines creatives
  • Dominar el procés creatiu
  • Avaluar i seleccionar tècniques per innovar
  • Com potenciar la creativitat i el treball en xarxa. El desbloqueig creatiu
  • Aprendre a protegir la pròpia creativitat

  Metodologia

  El curs es basa en una metodologia activa, participativa i experiencial. Es treballarà des de l’experiència professional dels participants amb dinàmiques de grup, reflexions, simulacions, casos pràctic, jocs de rol, mitjans audiovisuals i exercicis d’entrenament per facilitar l’assimilació i l’aplicació dels coneixements adquirits a l’àmbit personal i professional.

  Destinataris

  Periodistes i professionals de la comunicació, així com tota mena de persones i professionals –treballadors per compte propi o d’altre, autònoms o emprenedors– interessats pel seu propi desenvolupament personal i, especialment, per potenciar les pròpies capacitats creatives.