• Elaboració i presentació de projectes periodístics

  Objectius del curs

  Actualment és habitual que els mitjans externalitzin funcions i serveis i que recorrin a talent extern per a nodrir-se de continguts. Poden ampliar així la seva oferta sense fer créixer l’estructura. Per als professionals (periodistes, comunicadors, productors), l’externalització representa una font d’oportunitats.

  Els mitjans també opten a vegades per investigar i innovar internament, apel·lant al seu propi personal. Poden augmentar així la seva productivitat en aprofitar més i millor els recursos humans de què disposen, la qual cosa també els fa més sostenibles des d’un punt de vista empresarial. Per als professionals concernits, aquesta és una opció motivadora, que afavoreix el seu creixement a la feina.

  Les dues opcions –externa i interna–, en les seves múltiples variants i hibridacions, tenen un element bàsic comú: el projecte. El projecte és allò que valora el mitjà per a donar llum verda, o no, a un producte.

  L’encapçala una idea, un concepte, una proposta i conté, com les llavors, tota la informació necessària perquè es pugui desenvolupar i esdevenir realitat. El projecte és la bíblia i el full de ruta: la referència essencial i indefugible de tot producte periodístic o comunicacional. Descriu el què, el perquè, el com i el quan –i què costa–.

  El projecte és clau i és clau, per tant, saber fer un projecte.

  Per fer-lo, cal simplement tenir en compte una sèrie d’elements i de factors (interns, externs i de context) –inclosa la idiosincràsia del mitjà, les tradicionals resistències de tota organització davant dels cossos externs i les típiques inèrcies del pensament rutinari–. Al capdavall, però, el més important serà sempre la idea, el concepte, la reflexió que hi ha al darrere –el per què del projecte–. La resta, incloses totes les consideracions d’ordre pràctic, es poden llistar per facilitar que no ens deixem res.

  Aquest curs prepara els periodistes i comunicadors per concebre i presentar projectes.

  Programa

  Prospectiva

  • Coneixement del sector i del mitjà objectiu (línia editorial, missió, accionariat)
  • Context econòmic, social, cultural, polític
  • Mapa de públics: Audiències/Tendències/Hàbits de consum

  Idea i concepte

  • Objectius
  • Oportunitat
  • Viabilitat

  Dimensió

  • Costos (inicials, de funcionament, de manteniment)
  • Mitjans (físics i humans)
  • Estructura
  • Projecció

  Planificació

  • Organització i distribució de tasques i funcions
  • Perfils professionals
  • Calendari d’execució
  • Pressupost inicial

  Les claus de l’anàlisi

  • L’estudi DAFO
  • Idoneïtat
  • Possibilitats de desenvolupament

  Desenvolupament

  • Pla de treball
  • Revisió dels processos
  • Pressupost definitiu

  Producció

  • Elaboració i revisió de continguts
  • Número zero, programa pilot, maqueta

  Difusió

  • Pla de promoció/comunicació.

  Metodologia

  Les sessions combinaran l’exposició de conceptes, l’anàlisi d'exemples i l’esbós per part dels participants dels seus propis projectes de periodisme i/o comunicació.

  Destinataris

  Periodistes i comunicadors: treballadors de diaris, revistes, canals i cadenes de televisió, emissores i cadenes de ràdio, mitjans electrònics, grups multimèdia, gabinets de premsa i comunicació o agències de notícies. Emprenedors i freelance i també totes les persones interessades en la comunicació i els mitjans.

  Professors

  Oleguer Sarsanedas Picas

  (Glasgow, Regne Unit, 1950). Llicenciat en Econòmiques i Ciències Polítiques per la Universitat d’Oxford. Va formar part de l’equip fundacional de Catalunya Ràdio (1983), on va exercir successivament de cap de programes especials, cap del projecte Catalunya Música i director de relacions internacionals. Va incorporar-se a TV3 com a subdirector de l’àrea de programes l’any del llançament del Canal 33 (1989) i, un any més tard, va accedir a la direcció de l’àrea. Amb posterioritat va ser director editorial d’Editorial Planeta-Librerías (1996) i director de continguts del Grup MediaPro (1999) abans d’incorporar-se al projecte del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, del qual va ser director del programa, posteriorment director de Fòrum Media (relacions amb mitjans de comunicació internacionals) i finalment portaveu oficial. L’any 2005 va ser nomenat director del grup d’emissores de Catalunya Ràdio. Amb posterioritat (2009) va assumir la funció de director de continguts de nous mitjans de la CCMA. Actualment és investigador sènior associat a la Fundació CIDOB de Barcelona.