• Escriptura Creativa

  Objectius del curs

  Per als professionals de l’escriptura, redactar diàriament de manera creativa sobre diverses temàtiques segons el client i aconseguir seduir al lector per tal que segueixi llegint més enllà del primer paràgraf és tot un repte.

  A través d’aquesta formació, els assistents aprendran a desbloquejar la seva creativitat; detectaran els punts de millora dels seus continguts; i començaran a dotar l’escriptura d’intencionalitat i emocions amb l’objectiu de que els seus continguts siguin atractius i diferencials.

  Programa

  • Introducció al copywriting
  • Entrenar la mirada per analitzar continguts
  • La seducció i la importància de les emocions primàries
  • Tècniques de desbloqueig creatiu
  • El relat: Storytelling
  • Passos del procés d’escriptura: pre-escriure, escriure i re-escriure
  • Com estructurar els continguts
  • Figures retòriques i recursos lingüístics
  • Exercicis de redacciócombinats: textos publicitaris, articles per a blogs, posts per a xarxes socials, entre altres.

  Metodologia

  Es combinarà l’exposició dels conceptes teòrics amb exercicis pràctics relacionats, tant en català com en castellà. S’analitzaran textos realsper extreure’n aprenentatges i fer propostes de reformulació. Es buscarà la participació dels alumnes en tot moment per tal de potenciar la utilitat dels casos i s’intentaran ajustar els exercicis a les seves necessitats professionals.

  Requeriments

  • Tenir un nivell mínim de coneixement de la llengua equivalent al C.
  • Idealment, disposar d’un ordinador portàtil o una tauleta per a realitzar els exercicis pràctics proposats durant les sessions. En cas de no tenir-ne, sempre es podran redactar sobre paper.

  Destinataris

  Professionals que treballin en gabinets de comunicació i que vulguin millorar la redacció de continguts corporatius i per a clients. Titulats universitaris, estudiants de segon cicle de qualsevol especialitat i professionals de qualsevol disciplina que utilitzin l’escriptura en el seu dia a dia i estiguin interessats en ser més creatius.

  Professors

  Montse Sanahuja Rubí

  Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Pompeu Fabra. Grau en estratègia i creativitat publicitària per la UPF. Postgrau en comunicació política per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en direcció de màrqueting i anàlisi del consumidor per la Universitat Oberta de Catalunya. Professora associada a la UPF i a l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (UAB). Assessora de comunicació i formadora en habilitats de comunicació per a empreses privades i organismes públics.