• Estadística bàsica per a periodistes

  Objectius del curs

  Són molts els aspectes del món d'avui que giren al voltant de les dades i del seu tractament, anàlisi i interpretació. La societat genera i consumeix dades en funció de la capacitat que li proporciona la tecnologia, i la tecnologia cada vegada fa més fàcil el processament i la visualització de grans volums de dades.

  Per això mateix el públic, i sobretot el públic més selectiu amb la informació, està cada cop més acostumat a disposar d'evidències quantitatives sobre allò de que és informat. I, sense cap dubte, les persones que necessiten informació en la seva activitat política o empresarial demanen de manera creixent bons arguments quantitatius.

  No obstant, tot sovint s'observa que ni la societat ni els professionals de la comunicació disposen, en termes generals, dels conceptes mínims per comprendre i utilitzar de manera adequada el producte de l'activitat estadística. Aquest curs pretén proporcionar aquests mínims conceptuals. Sense formulació matemàtica i de manera amena però rigorosa, s'establiran les idees bàsiques que permeten evitar errors en la interpretació i comunicació de resultats estadístics.

  Programa

  • Les dades i la variabilitat: què és realment l'estadística?
  • Lògica i estadística: què vol dir argumentar bé des del punt de vista estadístic?
  • Observacions i models: com funciona l'estadística?
  • Errors que cal evitar quan utilitzem informació quantitativa
  • Consells per a la interpretació de resultats estadístics
  • Consells per a la comunicació de resultats estadístics
  • Els límits de l'estadística

  Metodologia

  El curs consistirà en il·lustrar els conceptes bàsics del pensament estadístic mitjançant l'anàlisi de notícies reals, simulacions per ordinador i la discussió de jocs lògics relacionats amb l'estadística. No s'utilitzaran fórmules matemàtiques i l'enfocament és bàsicament actiu (per contraposició a expositiu).

  Requeriments

  No calen coneixements previs ni és necessari portar ordinador portàtil.

  Destinataris

  Periodistes que hagin d'utilitzar informació quantitativa, ja sigui provinent d'estudis economètrics, socials, d'enquestes d'opinió o de la investigació científica. També tots aquells que tenen interès pel periodisme de dades.