• Generació de noves oportunitats professionals

  Objectius del curs

  L’objectiu principal del taller és desenvolupar noves oportunitats per als professionals del periodisme i de la comunicació d’empresa. El temps és el més gran dels innovadors i les persones i les empreses ens hem d’adaptar a les noves situacions. Per això, aquesta programa està enfocat a la formulació de propostes innovadores, fins i tot disruptives, que impliquin formats de negoci diferents o àmbits d’activitat desconeguts.

  El taller es basa en la participació activa dels assistents i les seves aportacions. No és una ponència d’un expert sobre nous horitzons professionals ni tampoc és una formació per adquirir competències per trobar un lloc de treball.

  Programa

  1. Presentació del taller (activitat Descobrir Improbabilitats)
  2. Introducció al procés DKCP enfocat al desenvolupament d’oportunitats professionals.
  3. Aplicació del procés DKCP en dues sessions:
   • Primera sessió (DK)
    • Formulació clara de l’objectiu específic.
    • Posada en comú dels coneixements existents.
    • Exploració de coneixements adquiribles.
   • Segona sessió (CP)
    • Generació d’idees.
    • Validació de les diferents propostes generades.
    • Síntesi de propostes estratègiques vàlides.
  4. Cloenda.

  Metodologia

  El taller està estructurat d’acord amb el procés DKCP, que es basa en quatre components: formular una definició clara de l’objectiu; posar en comú els coneixements existents; utilitzar conceptes per iniciar una exploració oberta i, finalment, sintetitzar propostes estratègiques vàlides.

  Les diferents fases es desenvolupen a partir d’activitats interactives successives que els participants realitzen o bé en grup o bé individualment, segons els cas. Aquestes activitats corresponen a tècniques i mètodes de disseny d’innovacions, tècniques i mètodes d’investigació, jocs i altres.

  Destinataris

  Tots els professionals vinculats al món del periodisme i de la comunicació d’empresa interessats en el desenvolupament de noves oportunitats d’activitat i de negoci. La jornada està enfocada tant a assalariats, empresaris o autònoms, com a professionals en situació de desocupació i estudiants amb ganes d’emprendre que vulguin explorar nous horitzons en la seva professió.

  Professors

  Joan Camps Lorente

  Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i membre del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Ha estat professor associat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la qual actualment és doctorand. La seva carrera professional s’ha desenvolupat majoritàriament en el sector privat, en l’àmbit de l’enginyeria i la direcció de projectes.

  Actualment, desenvolupa la seva activitat a S+5 Organisational Agility, una spin-off que té com a objectiu la realització de workshops enfocats al desenvolupament de competències clau per a professionals, empreses i clústers empresarials, especialment el Desenvolupament Àgil de Projectes, l’Innovative Design i els Entorns Cooperatius de Treball.